Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan 2021

Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk Bpk/Ibu yang juga merayakannya! Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa selalu memberikan kita kebahagian dan kesejahteraan dari segala penjuru langit dan bumi.

Posted in: Uncategorized