Kado wisudaku – Kaja Shibori

Kado wisudaku - Kaja Shibori_1024x745

Posted in: Yokyakarta, Yokyakarta Craft